Bizness

Mūsu pakalpojumi:

 • Uzņēmējdarbības juridiskais nodrošinājums komersantiem Latvijas teritorijā, tajā skaitā ārvalsts partneriem Krievijā, NVS un ES;
 • Juridisko pakalpojumu autsorsings;
 • Reģistrācija un tiesiskā palīdzība ārvalsts pārstāvniecību organizācijas un darbības nodrošināšanas jautājumos;
 • Palīdzība nodokļu jautājumos Latvijas likumdošanas priekšrocību efektīvai izmantošanai un kompānijas uzturēšanas izdevumu samazināšanai;
 • Esošo un topošo biznesa projektu analīze;
 • Pilna un nepārtraukta grāmatvedības nodrošināšana kompāniju un fizisku personu darbībā;
 • Saimniecisko un komerclīgumu analīze un sagatavošana;
 • Īres un nomas līgumu noslēgšanā komercdarbības vešanai, kā arī iespējamo strīdu risināšana
 • Jebkura veida dokumentu sagatavošana izmaiņām uzņēmumā (pamatkapitāla palielināšana un samazināšana, juridiskās adreses maiņa, izmaiņas valdē, padomē, dalībnieku sastāvā), kā arī uzņēmuma reorganizācija un likvidācija.
 • Nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana un klienta interešu pārstāvība Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē uzturēšanas atļaujas, vīzas, pilsonības, tai skaitā, ārvalstu darbinieku uzņemšanas darbā ietvaros, saņemšanai (ir liela pieredze, risinām arī nestandarta situācijas);
 • Administratīvās tiesības (klienta tiesību un interešu pārstāvībā attiecībās ar valsts iestādēm);
 • Klienta interešu pārstāvība attiecībās ar privātpersonām, valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī Latvijas Republikas tiesās un šķīrējtiesās;
 • Parādu piedziņa no fiziskām un juridiskām personām;
 • Ar darba tiesību regulējumu saistīto jautājumu risināšana;
 • Juridiskais nodrošinājums un ar nekustāmo īpašumu saistīto darījumu noformēšana; 
 • Nepieciešamās ekspertīzes, dokumentu un to likumības analīze, legalizācijas un apostilizācijas procedūras nodrošināšana;