JURIDISKIE PAKALPOJUMI

KOMPLEKSIE JURIDISKIE PAKALPOJUMI JURIDISKĀM UN FIZISKĀM PERSONĀM:

NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS:

 • Darījumu ar nekustamo īpašumu juridiskais nodrošinājums un noformējums;
 • Nekustamo īpašumu meklēšana atbilstoši klienta vēlmēm;
 • Ar dzīvojamo ēku nodošanu ekspluatācijā un patvaļīgu būvju legalizāciju saistītu jautājumu risināšana;
 • Nekustamā īpašuma kopīpašnieku strīdus jautājumu risināšana un kopīpašuma atsevišķas lietošanas līgumu izstrāde;
 • Strīdus jautājumu risināšana attiecībā uz dzīvokļa īpašuma apsaimniekošanu un dzīvojamo un nedzīvojamo telpu īres līgumiem;
 • Visaptveroša palīdzība uzņēmumu komercdarbības veikšanā;
 • Juridiskais atbalsts investoriem Latvijā;
 • Kopīpašuma sadalīšana.

ĢIMENE UN MANTOJUMS:

KREDITĒŠANA:

 • Strīdus jautājumu risināšana saistībā ar hipotekārajiem kredītiem un nekustamā īpašuma ķīlu;
 • Kredītņēmēja un ķīlas devēja interešu aizsardzība.

CITI PAKALPOJUMI:

 • Mednieku biedrību izveide, medību platību nomas līgumu sagatavošana un strīdus jautājumu par medību saimniecības vešanu risināšana;
 • Vekseļu jautājumu risināšana.