JURIDISKIE PAKALPOJUMI

Juridiskie pakalpojumi Latvijā 

Juridiskais birojs INLAT PLUS international vairāk nekā 10 gadus piedāvā profesionālā līmeņa juridiskos pakalpojumus Latvijā. Pateicoties biroja speciālistu iegūtai pieredzei un kvalifikācijai juridiskajā palīdzības nozarē, tiek nodrošināta atbilstoša tiesību un interešu aizsardzība juridisko jautājumu risināšanā fiziskām personām, lieliem, vidēji lieliem un maziem uzņēmumiem,

Juridiskā biroja INLAT PLUS international mērķis ir panākt uzstādīto mērķi īsos laika termiņos saskaņā ar klienta vēlmēm, optimizējot laika un finansiālos izdevumus. Mēs garantējam saviem klientiem pilnu konfidencialitāti, punktualitāti un profesionālismu sarežģītu juridisko jautājumu risināšanā.


Ko mēs piedāvājam klientiem?

Esam gatavi nodrošināt kvalificētu juridisko palīdzību sekojošās nozarēs:

1.Imigrācijas tiesības (klienta interešu pārstāvēšana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, juridiskie pakalpojumi Latvijā nepieciešamo dokumentu sagatavošanā, uzturēšanās atļauju, vīzu un pilsonības saņemšanā);
2. Komercsabiedrību juridiskais nodrošinājums;
3. Administratīvās tiesības (klientu interešu un tiesību aizsardzība attiecībās ar valsts un pašvaldību iestādēm);
4.Ģimenes tiesības (laulības līgumu sagatavošana, mantas sadale, aizbildnība, laulības šķiršana);
5.Mantojuma tiesības (nodrošinājums mantojuma atklāšanā un pieņemšanā, strīdu risināšana starp mantiniekiem);
6. Klienta interešu pārstāvēšana darījumos ar nekustamajiem īpašumiem.
7. Grāmatvedības pakalpojumi (konsultācijas attiecībā nodokļu sistēmas izvēlē).


Kāpēc klienti vēršas pie mums?

Juridiskā biroja INLAT PLUS international pakalpojumi iekļauj:

1. Profesionālu biroja speciālistu atbalstu klientam ērtākajā veidā (telefonisko, elektroniski vai klātienē);
2. Dokumentu likumības ekspertīze un analīze;
3. Biroja speciālisti nodrošina klienta interešu pārstāvēšanu valsts iestādēs;
4. Pēc nepieciešamības veicam dokumentu tulkošanu;
5. Biroja speciālisti vienmēr ir saziņā ar klientu un laicīgi viņu informē.

Esam gatavi nodrošināt Jums palīdzību saskaņā ar Jūsu prasībām, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Pastāvīgajiem klientiem tiek piedāvāti īpaši nosacījumi sadarbībai.


Kontakttālrunis:

Telefoni:  +371 296 216 15
E-pasts bezmaksas juridiskās konsultācijas saņemšanai: info@inlatplusinter.lv

KOMPLEKSIE JURIDISKIE PAKALPOJUMI JURIDISKĀM UN FIZISKĀM PERSONĀM:

NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS:

  • Darījumu ar nekustamo īpašumu juridiskais nodrošinājums un noformējums;
  • Nekustamo īpašumu meklēšana atbilstoši klienta vēlmēm;
  • Ar dzīvojamo ēku nodošanu ekspluatācijā un patvaļīgu būvju legalizāciju saistītu jautājumu risināšana;
  • Nekustamā īpašuma kopīpašnieku strīdus jautājumu risināšana un kopīpašuma atsevišķas lietošanas līgumu izstrāde;
  • Strīdus jautājumu risināšana attiecībā uz dzīvokļa īpašuma apsaimniekošanu un dzīvojamo un nedzīvojamo telpu īres līgumiem;
  • Visaptveroša palīdzība uzņēmumu komercdarbības veikšanā;
  • Juridiskais atbalsts investoriem Latvijā;
  • Kopīpašuma sadalīšana.

ĢIMENE UN MANTOJUMS:

KREDITĒŠANA:

CITI PAKALPOJUMI:

  • Mednieku biedrību izveide, medību platību nomas līgumu sagatavošana un strīdus jautājumu par medību saimniecības vešanu risināšana;
  • Vekseļu jautājumu risināšana.