02.10.2019

Darba strīdi Latvijā: kā aizsargāt darba devēja intereses?

Darba strīdi Latvijā: kā aizsargāt darba devēja intereses? Darbinieka atlaišana — nav reta parādība. Tomēr ne vienmēr konflikts starp darbinieku un darba devēju tiek atrisināts mierīgā […]
27.09.2019

Laulības šķiršanā ar ārzemnieku

INLAT PLUS international juristiem ir plaša pieredze ne tikai tipveida laulības šķiršanas procesos ar Latvijas rezidentiem, bet arī sarežģītās situācijas, kad ir nepieciešamas padziļinātas zināšanas Eiropas […]
27.09.2019

Palīdzība laulības šķiršanā

Kā notiek laulības šķiršanas process Latvijā? Latvija ir ES dalībvalsts. Pamatojoties uz ES tiesību aktiem, gadījumā, ja abi laulātie vēlas šķirt laulību, laulības šķiršanas procesam ir […]
27.09.2019

Uzņēmuma reģistrācija Maltā

Malta pamatoti tiek uzskatīta par vienu no labākajām vietām ES uzņēmējdarbības veikšanai. Izdevīgais ģeogrāfiskais stāvoklis Vidusjūrā, kā arī uzņēmējiem labvēlīgā nodokļu politika kļuva par galveno iemeslu […]
27.09.2019

Parādu piedziņa Latvijā

Juridiskais birojs INLAT PLUS International ir gatavs palīdzēt jums ar parādu piedziņu Latvijā no fiziskām un juridiskām personām. Piedziņa var būt īstenota ārpustiesas vai tiesas kārtībā. […]
27.09.2019

Termiņuzturēšanās atļauja uz nodarbinātības pamata

Kā iespējams saņemt termiņuzturēšanās atļauju Latvijā uz darba līguma pamata? Termiņuzturēšanās atļauju uz nodarbinātības pamata var saņemt tajā gadījumā, ja pastāv uzņēmums, kas aktīvi nodarbojas ar […]
27.09.2019

Fiziskās personas maksātnespēja (bankrots)

Fiziskās personas maksātnespējas process – ir viens no prioritārajiem juridiskā biroja INLAT PLUS international pakalpojumiem. Zema ienākumu līmeņa dēļ, uzbūvēt vai iegādāties jaunu dzīvesvietu vai iegādāties […]
27.09.2019

Uzņēmuma likvidācijas Latvijā

Uzņēmuma likvidācija ir izeja no situācijas, kad uzņēmums vairs nenes peļņu un tā darbība rada zaudējumus. Uzņēmuma likvidācijas procedūras pamatā ir tā darbības pārtraukšana. Saskaņā ar […]
27.09.2019

Juridiskie pakalpojumi ārvalstu klientiem

Uzturēšanās atļauja Latvijā Juridiskais birojs INLAT PLUS international nodrošina komplekso pieeju uzturēšanās atļauju sagatavošanai Latvijā. Saskaņā ar Latvijas spēkā esošo imigrācijas likumdošanu, ārvalstu pilsoņi ir tiesīgi […]