27.09.2019

Uzņēmuma reģistrācija Maltā

Malta pamatoti tiek uzskatīta par vienu no labākajām vietām ES uzņēmējdarbības veikšanai. Izdevīgais ģeogrāfiskais stāvoklis Vidusjūrā, kā arī uzņēmējiem labvēlīgā nodokļu politika kļuva par galveno iemeslu […]
27.09.2019

Parādu piedziņa Latvijā

Juridiskais birojs INLAT PLUS International ir gatavs palīdzēt jums ar parādu piedziņu Latvijā no fiziskām un juridiskām personām. Piedziņa var būt īstenota ārpustiesas vai tiesas kārtībā. […]
27.09.2019

Termiņuzturēšanās atļauja uz nodarbinātības pamata

Kā iespējams saņemt termiņuzturēšanās atļauju Latvijā uz darba līguma pamata? Termiņuzturēšanās atļauju uz nodarbinātības pamata var saņemt tajā gadījumā, ja pastāv uzņēmums, kas aktīvi nodarbojas ar […]
27.09.2019

Fiziskās personas maksātnespēja (bankrots)

Fiziskās personas maksātnespējas process – ir viens no prioritārajiem juridiskā biroja INLAT PLUS international pakalpojumiem. Zema ienākumu līmeņa dēļ, uzbūvēt vai iegādāties jaunu dzīvesvietu vai iegādāties […]
27.09.2019

Uzņēmuma likvidācijas Latvijā

Uzņēmuma likvidācija ir izeja no situācijas, kad uzņēmums vairs nenes peļņu un tā darbība rada zaudējumus. Uzņēmuma likvidācijas procedūras pamatā ir tā darbības pārtraukšana. Saskaņā ar […]
27.09.2019

Juridiskie pakalpojumi ārvalstu klientiem

Uzturēšanās atļauja Latvijā Juridiskais birojs INLAT PLUS international nodrošina komplekso pieeju uzturēšanās atļauju sagatavošanai Latvijā. Saskaņā ar Latvijas spēkā esošo imigrācijas likumdošanu, ārvalstu pilsoņi ir tiesīgi […]
27.09.2019

Advokāta pakalpojumi Vācijā

Juridiskais birojs INLAT PLUS international aktīvi sadarbojas ar Eiropas partneriem dažādās tiesību jomās, lai efektīvi aizsargātu savu klientu intereses ārzemēs. Neapšaubāmi, ka Vācija ir viens no […]
27.09.2019

Holdings Latvijā

Holdinga struktūras izveidošana Latvijā ir lieliska iespēja, lai paplašinātu un attīstītu savu biznesu. Holdinga pamatmērķis ir atsevišķu uzņēmumu apvienošanās ar mērķi kontrolēt kopīgu finanšu plūsmu un […]
27.09.2019

Nelikumīga biznesa pārņemšana

Jebkura komercdarbība nepārprotami ir saistīta ar risku. Cenu maiņa, precu un pakalpojumu pieprasījums, kā arī citi līdzīgie elementi pieder ārējo risku kategorijai, kurus precīzi prognozēt nav […]